Reisen, besøket og prøvetaking

.

Reisen

Kontoret er på Lysaker på grensen mellom Akershus og Oslo og kan nås med tog (og flytog fra Gardermoen flyplass), buss og bil (E18). Det ligger i Strandveien 8 i etasje 2B i et hvitt bygg på sydsiden av E18. Det står Lysakerklinikken ved inngangen 2 B. Etter kl.1500 må du bruke ringeklokken der det står STRØMSNES. Før klokka 15 er døra åpen og du kan komme rett opp.

Fly

Fly til Gardermoen med Norwegian, SAS eller Widerøe og reis rett fra flyplassen til Lysaker med NSB eller flytoget (Oslo Lufthavn – Lysaker).

Det finnes flere hoteller ved Gardermoen og ved togforbindelsen til Lysaker.

Tog eller buss

Ruter kan du enkelt planlegge reise med kollektivtransport til Lysaker stasjon (innenfor Oslo/Akershus). Det er både tog- og bussforbindelse.

Parkering

Den nærmeste parkeringen er rett utenfor (Q-park). Det koster ca 40 kr for 1 times parkering. Den billigste parkeringen (gratis) er ved CC Vest i 10 min gangavstand. Gjør betaling for parkering enklere med EasyPark. Se flere parkeringsplasser på kartet.

Besøket

Ved ankomst til lokalet, vennligst sitt ned på venterommet (4. dør til høyre).

I forbindelse med første besøk kan du forvente at dette vil skje:

  1. Gjennomgang av hovedproblemet ditt
  2. Klinisk undersøkelse
  3. Rekvirering av laboratorieprøver ved behov
  4. Avtale videre oppfølging
  5. Betaling for konsultasjon
1. Gjennomgang av hovedproblemet

Du kan bli stilt mange spørsmål om historien din avhengig av hva du ønsker hjelp med. Du bør ha oversikt over dine diagnoser, hvilke undersøkelser og behandlinger du har vært gjennom. Mange opplysninger skal fylles ut i elektronisk skjema på forhånd og gir mer tid til å fokusere på det som er viktigst for deg.

2. Klinisk undersøkelse

Du vil få en muskulær undersøkelse hvis du kommer for muskulære plager. Det inkluderer også en holdningsanalyse og muskeltesting.

3. Rekvirering av laboratorieprøver

Mot slutten av konsultasjonen får du vite hvilke funksjonelle laboratorieprøver som er aktuelle for deg. For prøver uten refusjon velger du selv hva du ønsker å gå videre med. Jeg samarbeider med Lab1 i Sandvika, i tillegg til å formidle DUTCH binyretesting.

4. Avtale videre oppfølging

Du får en plan for videre behandling med estimat av antall timer og kostnad. Det tar som oftest 3-4 uker før prøver hos Lab1 er ferdig analysert, prøvesvarene overlevert og det er klart for neste time. For andre analyser tar det vanligvis 3 dager til 3 uker avhengig av hvilke prøver som er rekvirert. Avføringsprøver og urinprøver må ofte gjøres i en helg og angitt ventetid kan regnes fra tidspunktet prøvene er levert til laboratoriet.

5. Betaling for konsultasjon

Oppdaterte priser kan finnes i prislisten. Betaling forventes ved levering av tjenesten og kan gjøres med Vipps (ved telefontime), kort (anbefalt) eller kontant. Det er også mulig å få faktura, men denne må betales samme dag den mottas. Slik bruker du Vipps.

Prøvetaking

Hvilke prøver skal jeg ta?

Dette bestemmes ved slutten av første time og kan være forskjellig for hver enkelt. Det kan være aktuelt å sende deg til lege for videre vurdering og blodprøver. Funksjonelle prøver kan tas hjemme, for andre prøver gjelder punktene under her:

Hvor kan jeg ta prøvene?

Prøvene kan som hovedregel tas ved Lab1, Fürst eller eventuelt lokalt sykehus, fordi disse kan videresende prøver til andre laboratorier. Prøver som skal analyseres hos Lab1, kan ikke tas ved annet laboratorium. Prøver fra annet biologisk materiale enn blod (f.eks. avføring, urin eller spytt) kan tas hjemme og sendes i posten.

Når kan jeg ta prøvene?

Langtreisende bør vurdere en overnatting for å ta blodprøvene neste morgen eller om disse kan tas ved lokalt sykehus etter hjemreise. Prøvetaking må avtales med Lab1 minst 1 virkedag i forveien. Hos Fürst er det drop-in (ingen forhåndsbestilling).

Hvor mye koster det?

Prøvetaking ved Lab1 koster 250 kr i ekspederingsgebyr. For analyser hos Lab1 gjelder egne priser.

Hvilke forberedelser må jeg gjøre?

Kutt ut kosttilskudd (ikke medisiner) 3 dager før blodprøvetaking og urininnsamling. Hormoner skal tas etter prøvetakingen på prøvetakingsdagen. Blodprøver skal tas fastende (ikke spist siden midnatt). Døgnurinbeholder fås kjøpt hos Lab1.