Du kan gå rett inn på denne linken her enten før eller etter at du har bestilt time. Fyll ut registrering og alle skjema. Da sparer vi mye tid under konsultasjonen.